Water break of Peter the Great Bay or 160 km to the glory of Vladivostok

Water break of Peter the Great Bay or 160 km to the glory of Vladivostok
Water break of Peter the Great Bay or 160 km to the glory of Vladivostok

25.08.2020

160 km to the glory of Vladivostok in the sea of Japan. Well done! Oleg Kozhemyako, Oleg Dokuchaev Eugene Zozulya, Igor Galaktionov, Oleg Adamov, Zaur Zakrailov, Pavel Komarov, Andrey Bugay, Sergey Tyurin, Alexander Smirnov, Maria Chizhova, Ivan Dokuchaev, Oksana Beletskaya, Veronika Kuznetsova, Dmitry Voronin, Ratmir Voronin, Tatiana Alexandrova https://youtu.be/xwirR2xlfoA

See all news with tag: Swimming in open water

Back to the list